Menu
Group 6 Ver 1

Алуан түрлілік, теңдік пен инклюзия

Біздің мақсатымыз - алуан түрлілікті, теңдік пен инклюзияны жылжыту

 

Carlsberg DE&I (diversity, equity&inclusion) үшін нормативтік қажеттіліктерді сақтау қажеттілігі емес, бизнес-басымдық болып табылады. Біз прогресс үшін жауап береміз, жол картасында көрсетілген DE&I зерттеуін жалғастыру және DE&I жетілуін үш жылдық бағалау сияқты бірқатар бастамалар арқылы прогресті өлшейміз.

Біздің еңбек ресурстарымыздағы алуан түрлілік әртүрлі тәжірибелер мен көзқарастарды жинаудың алғышарты болып табылады

Біз дұрыс гендерлік тепе-теңдікті қамтамасыз ету әр түрлі өкілдікке жол ашады деп санаймыз және мерзімдері көрсетілген басшылық лауазымдардағы әйелдер үлесінің мақсатты көрсеткіштерін белгілейміз. Біздің мақсатымыз — 2024 жылға қарай жетекші лауазымдарда әйелдердің жалпы үлесін 30%-ға, ал уақыт өте келеі кемінде 40%-ға жеткізу. Біз жұмысқа қабылдау кезінде, іріктеу кезеңінде, сондай-ақ ұсыныс кезеңінде көтерілу кезінде алуан түрлілікті талап етеміз.

Біз мүмкіндіктерге тең қол жетімділікті қамтамасыз етеміз және кемсітушілік пен қысым көрсетуге төзбейміз

Әр түрлі және инклюзивті орта қызметкерлер арасында қатысымдылық сезімін және біздің мәдениетімізге деген сенімділікті тудырады. Біздің әділеттілікке қатысты іс-әрекеттеріміз өте маңызды және біздің DE&I-ге деген адалдығымызды көрсетеді. Бұл дәйекті, әділ және ашық саясаттар мен тәжірибелерді құруды, сондай-ақ орындалмау салдарының нақты жиынтығымен қудалауға және кемсітушіліктің кез келген түріне нөлдік төзімділікті білдіреді.

Көшбасшылардың инклюзивті әрекеті инклюзивті мәдениет пен жаһандық ойлау үшін негіз болып табылады.

Көшбасшылар біздің мәдениетіміздің негізінен құралады — инклюзивті мінез-құлықты рөлдік модельдеу. Біз көшбасшылықты дамыту бағдарламамызға негізгі сапа ретінде инклюзивті көшбасшылықты енгіземіз, көшбасшыларымызды арнайы оқыту арқылы инклюзивті көшбасшылықты дамытамыз.